Mocht je eraan twijfelen: mensen zijn voortdurend in beweging. Alles is voortdurend in beweging. Dat is een wet van het universum. […] Beweging wordt ontwikkeling als er een richting aan toegevoegd wordt. Ontwikkeling is een beweging in de richting van een verbetering. Je wordt wijzer, bekwamer of gelukkiger.
Het is een keuze om al wat zich in het leven aandient , in te zetten om jezelf te verbeteren. Alles kan voedsel voor persoonlijke ontwikkeling worden. Of ook helemaal niet. Dat is ieders keuze. ~ Rudy Vandamme, uit Handboek Coachend Leiderschap
Zondagse overdenking: over bewegen en ontwikkelen
Tagged on:     

One thought on “Zondagse overdenking: over bewegen en ontwikkelen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *