Wie kan het troebele water helder maken? Laat het stilstaan, dan wordt het geleidelijk helder.
Wie kan de toestand van rust verzekeren? Laat de beweging verdergaan, dan ontstaat langzaam de toestand van rust.
~ Lao Tse, uit de Tao Te Tjing

Zondagse overdenking: op zoek naar rust
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *