aWorldofYes

Het gaat niet om ‘nee’ leren zeggen. ‘Ja’ zeggen is mijn uitdaging. Ja zeggen tegen dat wat ik écht wil, ja zeggen tegen ruimte, tegen creativiteit, tegen scheppingsdrang.

In a world of Yes there is room for more…

Say Yes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *