Gestolen momenten, randjes in de tijd. Tussen de bedrijven door. Net niet genoeg kloktijd om iets op te pakken en af te maken, maar ruim voldoende gevoelstijd om te verdoen. En je daardoor schuldig te voelen. Verloren uren, bij elkaar opgeteld. Tot je het beseft.

‘Time you enjoy wasting, isn’t wasted (John Lennon)’

Wanneer is tijd verdoen écht tijd verdoen? Wanneer weet je zeker dat die verlummelde tijd tijdens je versnipperde dag écht niets oplevert? Wat als je gedurende die momenten een zaadje hebt geplant voor een geweldig goed idee? Of in gedachten een nieuw pad hebt gevonden naar een oud doel? Of een lang gekoesterde en vergeten droom nieuw leven hebt ingeblazen?

Wat als die randjes in de tijd belangrijker blijken te zijn dan de geblokte tijd in je agenda…?

Randjes in de tijd
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *