De laatste tijd groeit het besef. Ik ben zo rijk. Ik heb al zó veel. En toch laat ik me vaak leiden door het ‘schaarstedenken’. Het denken in termen van waarde, uitgedrukt in geld. Dat daar nooit genoeg van kan zijn, en dat het zó op kan raken. Je in schulden en armoede achterlatend. Ik weet waar ik het over heb, en ik weet dat het daardoor is dat ik me laat leiden door het gevoel van schaarste in plaats van het besef van de overvloed die er is…

En dan kom je een filmpje tegen die in nuchtere bewoordingen laat zien hoe eenvoudig het kan zijn: leven en delen vanuit overvloed.
Door er om te vragen.
Durf te vragen.
Durf te delen.

Leven en delen vanuit overvloed
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *