Waar woorden dansen met gedachten.
Waar het binnenste naar buiten komt.
Waar verhalen het licht zien, die anders verborgen zouden blijven.
Waar kwetsbaarheid worstelt met openheid,
en vrijheid met grenzen.
Waar stilte doorbroken wordt, en je tegelijk ongemerkt stil kunt zijn.
Waar je verhalen ook over de ander gaan.
Of je dat nou wilt of niet.

Bloggen
Tagged on:     

5 thoughts on “Bloggen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *